FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT
41-508 CHORZÓW - MACIEJKOWICE
ANTONIÓW 1
Konto bankowe: 12 1560 0013 2367 0569 2079 0004